اخبار 

ماجرای فکر آوینی از زبان وحید یامین پور

وحید یامین پور شاید تنها کسی باشد که در باره شهید آوینی مطالعه و صحبت کرده باشد. کتاب ماجرای فکر آوینی ما حصل سخنرانی ها و مقالات وی از مرتضی آوینی است. «زمان آگاهی، خودآگاهی تاریخی و وقت‌شناسی امتیاز اهل حکمت و فضیلت از دیگرانی است که گرفتار عادات روزمره شده‌اند» این عبارت مطلع کتاب «ماجرای فکر آوینی است» به قلم وحید یامین‌پور که کتابی است خوش‌خوان و روان با موضوع سیری اجمالی اما نکته‌بین در تفکرات شهید اهل قم مرتضی آوینی. همانطور که در مطلع کتاب به آن اشاره…

خواندن بیشتر