ما در قم، خیابان شهداء، کوچه32، پلاک3 هستیم

کدپستی: 3715647867

نشانی وب‌سایت ما هست:    https://nashremaarer.ir

تلفن پشتیبانی سایت ما اینه 37040-025 داخلی 40

تلفن تماس ما هم اینه 37740004-025

شماره‌های داخلی مجموعه هم اینها هستند

 • 10 آقای دهقان نصیری کارشناس بازرگانی
 • 11 آقای فداکار مدیر امور مالی
 • 12 آقای کوشاری کارشناس امور چاپ
 • 13 آقای عظیمی مسئول دفتر مدیرعامل
 • 14 آقای محمدی صومعه قائم‌مقام مدیرعامل
 • 16 آقای اخویان مدیر بازرگانی
 • 18 آقای اخوی مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات
 • 20 آقای پیرمرادیان مدیرعامل
 • 21 آقای عطارزاده مدیر تولید و تأمین محتوا
 • 22 آقای میرغنی مدیر چاپ
 • 23 آقای موسوی کارشناس امور مالی
 • 24 آقای علی‌جان‌زاده مدیر تأمین محتوا
 • 25 آقای قلیچ‌خانی کارشناس مسئول بازاریابی
 • 26 آقای زینلی کارشناس بازاریابی
 • 28 آقای خلیل‌پور کارشناس امور مالی
 • 32 آقای امیدی کارشناس تولید

نشرمعارف را در تگلرام دنبال کنید

نشرمعارف را در ایتا دنبال کنید

نشرمعارف را در بله دنبال کنید

نشرمعارف را در اینستاگرام دنبال کنید