دفتر نشر معارف

محتوای جدید

ابتدا باید اهمیت تولید محتوا را درک کنیم سپس برای تولید محتوای مناسب به شناخت مخاطبان و نیازهای آنها پرداخته و با دسته بندی نیاز آنها، نوع محتوایی که منجر به تولید کتاب خواهد شد را بررسی کنیم. ما در نشر معارف در تلاش هستیم تا از طریق گوش دادن به مشتریان خود و تاثیرپذیری […]

سبد خرید بستن