دفتر نشر معارف

کتاب قرآن و عواطف انسان منتشر شد

«قرآن و عواطف انسان» با مبنای «قرآن کتاب دلسپردگان عاقل است» توسط نشر معارف منتشر شد. این کتاب با توجه به هندسه درونی انسان به جنبه عاطفی انسان در کنار جنبه عقلی آن توجه نموده و به تبیین جایگاه عواطف انسانی در قرآن کریم پرداخته است. در بیشتر نگاه‌ها به ارزش عقل در هندسه انسانی […]

سبد خرید بستن