موجودی: موجود

واژه‌نامه سیاسی – فرهنگی

نویسنده: شهریار زرشناس

۹۵,۰۰۰ تومان

کتاب واژه‌نامه سیاسی – فرهنگی بیان مفهوم برخی از واژگان سیاسی و فرهنگی رایج و ارایه توضیحاتی در مورد ابعاد مختلف آن‌ها است. در این اثر بر اساس نیازهای مطالعاتی در زمینه مبانی تفکر دینی در نظام سیاسی و اجتماعی و نیز فضای فرهنگی و سیاسی موجود در عصر کنونی، به تبیین مفهوم برخی از اصطلاحات رایج سیاسی و اجتماعی پرداخته شده و توضیحاتی در مورد مفهوم آن‌ها ارایه شده است.

وزن 275گرم

9 عدد در انبار

دسته بندی موضوعی: غرب شناسی,

برچسب:

توضیحات

کتاب واژه‌نامه سیاسی – فرهنگی بیان مفهوم برخی از واژگان سیاسی و فرهنگی رایج و ارایه توضیحاتی در مورد ابعاد مختلف آن‌ها است. در این اثر بر اساس نیازهای مطالعاتی در زمینه مبانی تفکر دینی در نظام سیاسی و اجتماعی و نیز فضای فرهنگی و سیاسی موجود در عصر کنونی، به تبیین مفهوم برخی از اصطلاحات رایج سیاسی و اجتماعی پرداخته شده و توضیحاتی در مورد مفهوم آن‌ها ارایه شده است. از این رو نگارنده به شرح معنای الفاظی همچون: آزادی، آمپریسم، آنارشیسم، استبداد، استکبار، اصلاحات، اگزیستانسیالیسم، انقلاب، اومانیسم، ایده‌آلیسم، ایدئولوژی، بانک جهانی، بورژوازی، بروکراسی، پارادایم، پارنمانتاریسم، پراگماتیسم، پروستریکا، پروتستانتیسم،‌ پرولتاریا، پلورالیسم، پوپولیسم، پوزیتیویسم، تجدد، تساهل، تکنولوژی، توتالیتاریسم، توسعه، جامعه مدنی، جنگ سرد، جهانی‌سازی، دموکراسی، سکولاریسم، فئودالیسم، فمینسیم ، لیبرالیسم، مارکسیسم، مردم‌سالاری، هرمنوتیک، ولایت فقیه و نهیلیسم پرداخته و مبانی فکری مربوط به هر یک از آن‌ها را به صورت مختصر بیان نموده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 275 گرم