موجودی: موجود

نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان

نویسنده: نیره قوی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان به منظور آشنایی دانشگاهیان با انواع پوشش در دانشگاه های کشورهای آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا و همچنین مقایسه آن ها با پوشش در دانشگاه های ایران انجام شده است.

وزن 140گرم

4 عدد در انبار

دسته بندی موضوعی: غرب شناسی,

توضیحات

کتاب نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان به منظور آشنایی دانشگاهیان با انواع پوشش در دانشگاه های کشورهای آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا و همچنین مقایسه آن ها با پوشش در دانشگاه های ایران انجام شده است.

کتاب حاضر در دو بخش و با هدف آگاهی، بهره گیری از تجارب و کیفیت ضابطه مندی دانشگاه های جهان در امر پوشش در دانشگاه ها و محیط علمی، آموزشی و در راستای بهبود بخشی اخلاق دانشجویی و خصوصاً بهبود وضعیت دانشجویان از جهت کیفیت ظاهری حضور با رعایت ایجاد موازنه بین قانون و اخلاق گردآوری شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان می خوانیم: در پژوهش به عمل آمده در بیش از ۱۵۰ دانشگاه در کشورهای مختلف جهان اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهها دارای ضوابط نوع خاص و ویژه پوشش متناسب با محیط آموزش می باشند. نکته ای که قابل تأمل است این که در محیط مقدس آموزش و تعلیم در هر کجای جهان می توانیم موارد مشترک را جستجو کنیم و آن کیفیت پوشش حرفه ای مناسب با محیط درس و تدریس و وجود دستورالعمل متناسب با آن می باشد، بلکه اکثریت آنها بر اساس نوع ضرورتهای محیطی و ایمنی و آرامش روحی و روانی متناسب با پیشرفت کار پایبندی به ضوابط خاص پوشش را الزام می دارند و چگونگی وضعیت ظاهری را برخاسته از شأن محیط علم و فرهنگ خاص محیط آموزشی و جلب رضایت عواملی که در محیط مشغول تعلیم و تربیت می باشند، می دانند و از همه مهمتر اینکه در هر جامه انسانی رعایت نظم، ضابطه، قوانین بومی و خاص هر مجموعه در اولویت امور جهت دستیابی به اهداف خاص و کارویژه مجموعه ضروری است.

این کتاب در دو بخش به ضوابط برخی از مراکز دانشگاهی جهان و ضوابط پوشش مراکز دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

بخش «ضوابط پوشش مراکز دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران» در نگاه اول به تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می پردازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 140 گرم