این است گرام

این است گرام در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید

این است گرام به قلم حجت الاسلام مصطفی امینی خواه در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.

این است گرام

شبکه‌های اجتماعی یکی از مهمترین عرصه‌های مدیریت و در نوردیدن مرزهای فرهنگی است. اینستاگرام در ایران به واسطه جذابیت‌های بصری، بیش از چهل میلیون ایرانی را به خود راه داده و با آن‌ها زندگی می‌کند. اینستاگرام یک رسانه است. کارکرد اصلی رسانه کنترل و مدیریت فرهنگ است. گفتمان ایجاد می‌کند و با آن، ارزش‌ها و ذهنیت‌هایی را حاکم می‌کند که یارای مقابله و مقاومت با آن نیست و به همین راحتی ممالک و سرزمینی فتح می‌شود. لذا یکسان‌سازی فرهنگی و ادبیات رخ می‌دهد و فرهنگ‌های اصیل بومی در این فرهنگ مهاجم هضم می‌شود.

رسانه کارکردهایی از قبیل زیبانمایی، بدریخت‌نمایی، بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، مهم‌نمای، عادی‌نمایی، عادی‌سازی، بحران‌سازی و …. دارد که هر کدام از آن‌ها دو سویه است. می‌تواند فرهنگ و ملتی را به آسمان برد و می‌تواند به چاهی انداخت که هیچ ریسمانی کارگر نیفتد.

«این است گرام» بنا دارد قضاوت عادلانه‌ای درباره اینستاگرام داشته باشد. هم سخن غربیان را به خوبی شنیده است و هم سخن اندیشمندان مسلمان و سعی شده است اینستاگرام از لنز الاهی دیده شود. در این کتاب ماهیت این شبکه در فصل اول و آفت‌ها در فصل دوم و فرصت‌های این برنامه در فصل سوم مورد کاوش قرار می‌گیرد. اما با زبانی ساده و همه فهم نه فقط برای اندیشمندان که به کار عموم مردم بیاید.

«این است گرام» به قلم حجت الاسلام مصطفی امینی خواه در 256 صفحه و با قیمت 35 هزار تومان توسط نشر معارف منتشر شد که در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.