اخبار 

کتاب «اولویت بندی و مراتب ارزش‌های اخلاقی در قرآن» منتشر شد.

کتاب «اولویت بندی و مراتب ارزش‌های اخلاقی در قرآن» نوشته دکتر علی رضوانی توسط نشر معارف به چاپ رسید. این کتاب راهنمای خوبی برای دو راهی‌های اخلاقی است. انسان در هر لحظه از زندگیش در وسط دو راهی قرار می‌گیرد. فلاسفه زیادی خواستند راهکارهایی برای روشن شدن مسیر انسان در حوزه اخلاق عرضه کنند. خلط تزاحم وظایف اخلاقی و تعارض ادله آن از جمله مواردی است که فلاسفه تا به حال نتوانستند راهکار خوبی برای انتخاب بهترین راه در دو راهی‌ها بدهند. دستیابی صحیح و روشمند به آموزه‌های کتاب آسمانی…

خواندن بیشتر