اخبار 

«قدم عاشقی» روانه بازار نشر شد.

جدیدترین اثر استاد محمدرضا عابدینی با موضوع اربعین روانة بازار نشر شد. کتاب قدم عاشقی که به مناسبت اربعین حسینی تدوین گردید ما حصل سخنرانی حجت الاسلام محمد رضا عابدینی است که با همت حسین قاسمی تدوین و تحقیق شد و توسط نشر معارف به بازار کتاب راه پیدا کرد. کتاب قدم عاشقی دارای سه گفتار است که در گفتار اول به جریان تمدن سازی عاشورا برای تاریخ بعد از خودش می‌پردازد. در گفتار دوم با تدبر و تجربه اندیشی، حماسة اربعین را مصداق عینی تمدن برساخته از عاشورا نشان…

خواندن بیشتر