دفتر نشر معارف

مدینه النبی؛ الگوی شهر اسلامی

شهر اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد؟

نشر معارف کتاب “مدینةالنبی؛ الگوی شهر اسلامی” را با نگاهی به مؤلفه‌های شهر اسلامی با گریز به الگوی تاریخی آن منتشر کرد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از زمانی که شهرها پدید آمدند و فیلسوفان به آرمان‌شهر فکر کردند، نظریات زیادی در مورد آن ارائه شده است. از میان آرمان‌شهرها، شهر اسلامی هم با وجود مفاهیم […]

سبد خرید بستن