دفتر نشر معارف

گام تمدن ساز

کتاب چهاردهمین پویش مطالعاتی روشنا مشخص شد

«تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران، مهمترین دستور کار امروز دشنن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه‌ی مقابل تصویرسازی نظام سلطه است» بیانات مقام معظم رهبری 98/11/28 پس از توصیه‌های مکرر رهبری در سال‌های اخیر پیرامون لزوم تبیین معارف انقلاب اسلامی برای جوانان و ارائه تصویری […]

سبد خرید بستن