اخبار 

اهل بیت و خانواده هیأتی در کتاب اهل بیتی ها

کتاب اهل بیتی ها تازه ترین اثر استاد عابدینی به طرح تابستانه رسید. خانواده کانون شکل‌گیری یک جامعه سالم، شاداب و پویای دینی و اسلامی است. بی تردید عکسش نیز صادق است. در طـول تاریـخ، یکـی از راه‌هـای مقابلة جریـان باطل بـا رواج ایمـان و دین‌داری و حاکمیت الهی، به فساد و تباهی کشاندن بنیان خانواده به عنوان کانون شکل‌گیری جامعه خدامحور بوده است. این موضوع در کشور ما نیز مستثنی نیست. متزلزل‌کردن خانواده از سـال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به گونه‌ای کاملا جدی و هدفمند آغاز شده. کاهش…

خواندن بیشتر