تخفیف % 10

جامعه شناسی علم و تکنولوژی

مؤلف: شمس الله مریجی

تعداد صفحه: 240
سال نشر: 1398
نوبت چاپ: دوم

35,000 تومان 31,500 تومان

تکنولوژی، به ویژه نوع مُدرنش، به عنوان یک پدیده اجتماعی پیچیده که در ارتباط با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته، فراز و نشیب پیدا می‌کند؛ می‌تواند با رویکردی جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفته و از این منظر، ماهیت و کارکرد نظری و عملی آن از یک‌سو، شرایط و زمینه‌های پدیداری، رشد و توسعه و انتقالش از دیگر سو، مورد کاوش قرار گیرد.

خرید نسخه الکترونیک

توضیحات

اهمیت علم از منظر جامعه‎شناسی، بدان جهت است که علم علاوه بر اینکه نقش مهمی‌در جامعه جدید ایفا می‎کرد، شکل مناسبی از سازمان اجتماعی را نیز توسط دانشمندان پدید آورده بود تا دانش و علم را به طور استثنایی از تحریف ناشی از تأثیرات شخصی یا اجتماعی حفظ کند.

جامعه‏ شناسی تکنولوژی، نسبت به جامعه‏ شناسی علم، بسیار جوان‌تر است، به طوری که هنوز کتاب و متن آموزشی معتبر چندانی در این عرصه، حتی به زبان لاتین وجود ندارد.

تکنولوژی، به ویژه نوع مُدرنش، به عنوان یک پدیده اجتماعی پیچیده که در ارتباط با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته، فراز و نشیب پیدا می‌کند؛ می‌تواند با رویکردی جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفته و از این منظر، ماهیت و کارکرد نظری و عملی آن از یک‌سو، شرایط و زمینه‌های پدیداری، رشد و توسعه و انتقالش از دیگر سو، مورد کاوش قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

More
وزن

280 g

0
X